Publicerad 15 februari 2019

MakroNytt 1/2019: Stark arbetsmarknad består men tillväxten blir svag 2019

Framtidstron bland såväl hushåll som företag i Sverige har försvagats markant på sistone, vilket stödjer vår bedömning om en fortsatt konjunkturavmattning.

Ytterligare svaghetstecken för global tillverkningsindustri och handel rimmar sammantaget väl med vår relativt pessimistiska syn på utsikterna för exportmarknaden. Vad som framförallt blir ett sänke för svensk BNP-tillväxt 2019 är dock den minskning i bostadsbyggande som vi räknar med.

MakroNytt 1/2019: Stark arbetsmarknad består men tillväxten blir svag 2019 (PDF) Pdf, 223 kB.

Informationsansvarig

  • Anders Brunstedt
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR