Publicerad 13 januari 2023

MakroNytt

I MakroNytt presenterar SKR sin analys av det samhällsekonomiska läget och prognos av skatteunderlagets utveckling. MakroNytt riktar sig till ekonomiintresserade i kommuner och regioner.

MakroNytt publiceras i samband med att SKR gör ny skatteunderlagsprognos, förutom när denna presenteras i ”Ekonomirapporten”.

Nästa planerade MakroNytt publiceras preliminärt den 16 februari 2023.

Informationsansvarig

  • Anders Brunstedt
    Ekonom
  • Patrik Jonasson
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR