Publicerad 7 april 2021

Regler och principer för god ekonomisk hushållning och RUR

I kommunallagen regleras god ekonomisk hushållning (från 1992) samt resultatutjämningsreserv (RUR, från 2013).

Om god ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning innebär att kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.

Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller regionen. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Se Läs vidare, kommunallagen, kapitel 11.

SKR:s information om god ekonomisk hushållning.

I cirkulär och EkonomiNytt från 2004 finns mera information om tolkning och tillämpning för kommuner respektive regioner.

Cirkulär 2004:46, God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting

EkonomiNytt 8/04, landsting (PDF) Pdf, 44 kB.

I skriften ”Hushållning i lagens namn” gavs 2005 vägledning om tolkning och tillämpning av lagstiftningen.

Hushållning i lagens namn, Webbutiken

Se även skriften ”RUR och God ekonomisk hushållning” nedan.

God ekonomisk hushållning, balanskrav och resultatpåverkan

Hur kan man se på frågan om god ekonomisk hushållning, balanskrav och synnerliga skäl när det uppstår variationer i resultatnivåer, till exempel i samband med förändrade beräkningsantaganden för pensioner.

PM God ekonomisk hushållning, balanskrav och resultatpåverkan (PDF) Pdf, 188 kB.

Idéskrift om finansiell analys i årsredovisningen

Inför arbetet med årsredovisningen finns en skrift med tips på hur man kan göra den finansiella analysen både heltäckande, begriplig och överskådlig.

Skriften togs fram av Kommunforskning i Västsverige (KFi) på uppdrag av SKL (numera SKR) och i samverkan med medlemmarna. Publicerad i februari 2016.

Finansiell analys i budget och årsredovisning – fokus på balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv, Webbutiken

Om resultatutjämningsreserv (RUR)

Från 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att reservera delar av ett positivt resultat. Resultatutjämningsreserv (RUR) är frivillig att tillämpa.

Proposition 2011/12:172 ”Kommunala resultatutjämningsreserver”, regeringen

RUR och God ekonomisk hushållning, Webbutiken

Resultatutjämningsreserver i kommuner och landsting – en praxisundersökning (PDF) Pdf, 393 kB.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Hans Stark
    Ekonom

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset