Publicerad 25 mars 2021

Uppdaterad skrift om RUR och God ekonomisk hushållning

I kommunallagen finns regler om god ekonomisk hushållning sedan 1992, och 2013 tillkom möjligheten för kommuner och regioner att använda en resultatutjämningsreserv (RUR) för att jämna ut intäkter över en konjunkturcykel.

I samband med att RUR tillkom 2013 publicerades skriften ”RUR i praktiken”. Denna skrift har nu uppdaterats och utökats i skriften ”RUR och God ekonomisk hushållning”.

RUR och God ekonomisk hushållning, Webbutik

RUR är frivillig att tillämpa. Men de kommuner och regioner som vill göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras. Hur RUR ska användas ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om.

Utöver möjligheter att tillämpa RUR tar rapporten upp andra frågor med bäring på god ekonomisk hushållning.

Informationsansvarig

  • Hans Stark
    Ekonom

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset