Publicerad 4 mars 2022

Krig i Europa – vad händer och vilka följder kan det få för världens ekonomier?

Kommuner och regioner bjöds in till SKR:s Finansnätverk den 23 mars. Mats Kinnwall gav oss sin bild över hur världsekonomin påverkas av kriget i Europa. Annika Wallenskog och Emelie Värja beskrev hur kommunsektorns ekonomi påverkas av det allvarsamma läget i vår omvärld.

Inledning

Finansnätverkets träff riktar sig till ekonomer och finansanalytiker i kommuner och regioner. Träffen är gratis. Det genomfördes på förmiddagen den 23 mars och mot slutet fanns möjlighet ställa frågor till de medverkande via chatt.

Nätverksträffen arrangerades i samarbete med Kommuninvest.

Målgrupp

  • Ekonomer och finansanalytiker i kommuner och regioner

Program

09.00–09.05  Välkomna, presentation

Niclas Johansson, SKR

09.05–09.50  Aktuell bild av läget i världsekonomin

Krig i Europa – vad händer och vilka följder kan det få för världens ekonomi?

Mats Kinnwall, Teknikföretagen

09.50–10.00  Bensträckare

10.00–11.00  Kommunsektorns ekonomi

Hur påverkas den av läget i världen?

Emelie Värja, Kommuninvest
Annika Wallenskog, SKR

11.00–11.30  Diskussion

Möjlighet att ställa frågor via chatt.

Medverkande

  • Niclas Johansson, sektionschef SKR
  • Mats Kinnwall, chefsekonom Teknikföretagen
  • Emelie Värja, forsknings- och utbildningschef Kommuninvest
  • Annika Wallenskog, chefsekonom SKR

Det går inte längre att se träffen i efterhand.

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR