Publicerad 10 februari 2022

Internräntan för 2023 höjs

Den internränta som SKR årligen tar fram som ett stöd för kommuner och regioner föreslås för år 2023 att vara 1,25 procent. Det är en höjning med 0,25 procentenheter jämfört med den föreslagna internräntan år 2022 som är 1,0 procent. Den föreslagna internräntan bygger på kommunsektorns egna upplåningskostnader.

Kommunsektorns genomsnittliga ränta har sjunkit i många år. Det ser nu ut som att räntenivån i sektorn har bottnat och att de lån som förfaller inte längre bidrar till att den genomsnittliga räntan sjunker. Marknadsbedömningen är att räntan kommer stiga de närmaste åren.

SKR:s internräntekommitté föreslår internränta årligen, senast i februari månad året innan aktuellt budgetår. Huvudsakliga underlaget är data från Kommuninvests skulddatabas, KI Finans.

Läs mer i:

Cirkulär 22:05 (kommuner)

EkonomiNytt 01/2022 (regioner)

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR