Publicerad 7 februari 2020

Internräntan för 2021 sänks

Internräntan föreslås för år 2021 att vara 1,25 procent. Det är en sänkning med 0,25 procentenheter jämfört med den föreslagna internräntan år 2020 som är 1,5 procent. Den föreslagna internräntan bygger på kommunsektorns egna upplåningskostnader.

Nyupplåningskostnaden i kommunerna är fortfarande lägre än de lån som förfaller, samtidigt som bedömningen är att marknadsräntan kommer ligga kvar på en låg nivå de närmaste åren. Sammantaget innebär det att den genomsnittliga räntenivån för kommunsektorn bedöms fortsätta sjunka något.

SKR:s internräntekommitté föreslår internränta årligen, senast i februari månad året innan aktuellt budgetår. Huvudsakliga underlaget är data från Kommuninvests skulddatabas, KI Finans.

Cirkulär 20:07 Internränta för år 2021

EkonomiNytt 01/2020

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset