Publicerad 16 september 2022

Hur påverkas kommunsektorns ekonomi och finanser av det aktuella läget?

Swedbank ger oss sin bild över världsekonomin. SKR beskriver kommunsektorns ekonomi. Kommuninvest berättar om skuldförvaltning i en ny räntemiljö respektive EU-taxonomin och nya krav på hållbar finansiering. Två kommuner redovisar hur det ekonomiska läget påverkar finansieringen hos dem.

Kommuner och regioner bjuds in till SKR:s Finansnätverk den 14 oktober.

Nätverksträffen arrangeras i samarbete med Kommuninvest.

Mötet är digitalt och webbsänds. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor via chatt.

Program och länk till anmälan:

Finansnätverk, 14 oktober

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom
  • Fredrik Holmström
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR