Publicerad 16 september 2022

Finansfrågor

Sveriges Kommuner och Regioner ansvarar för två nätverk i finansiella frågor för kommuner respektive regioner.

Kommunernas finansnätverk

För dig som arbetar med finansfrågor i kommunen finns det möjlighet att träffa kollegor i andra kommuner. Nätverksträffarna arrangeras i samarbete med Kommuninvest.

Om du arbetar med finansfrågor i kommun och vill vara med i nätverket, kan du kontakta Siv Stjernborg. Välkommen!

Gemensam nätverksträff för kommuner och regioner

På grund av pandemin och att träffarna blivit digitala var vårens träff, om effekterna av kriget i Ukraina, gemensam för både kommuner och regioner. Vi fortsätter så i höst:

Hur påverkas kommunsektorns ekonomi och finanser av det aktuella läget?

Höstens gemensamma träff hålls den 14 oktober 2022. Det riktar sig till ekonomer och finansanalytiker i kommuner och regioner. Se länk under rubriken Evenemang nedan för program och anmälan.

Aktuellt

Evenemang

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom
  • Fredrik Holmström
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR