Publicerad 21 oktober 2021

Presentationer och infografik, oktober 2021

Presentationer och diagram

Rapportens alla diagram (PPT) Powerpoint, 2 MB.

Bilderna som användes under presentationen den 19 oktober samt Ekonomirapportens samtliga tabeller kommer att publiceras här inom kort.

Infografik

Bläddra mellan de olika bilderna med piltangenterna som visas när du håller musen ovanför bilden.

Ladda ner bilderna med infografik

Illustrationerna till Ekonomirapporten är fria att använda och sprida. Samtliga filer är i PNG-format.

Kommunernas resultat

Regionernas resultat

Kommunsektorns resultat

Befolkningsförändringar i procent i olika åldersgrupper

Befolkningsförändringar, antal personer i olika grupper

Befolkningsförändringar i antal i olika åldersgrupper

Lägre befolkningstillväxt påverkar kommuner och regioner

SCB:s befolkningsprognos från våren 2021 visar en väsentligt lägre befolkningstillväxt än vad vi har sett de senaste tio åren. Det innebär att framtida kostnader och intäkter i kommuner och regioner kan komma att bli lägre och att planer kan behöva anpassas för exempelvis bostadsbyggande och andra investeringar. Utvecklingen pekar också tydligt på att kommuner och regioner, liksom hela näringslivet, kommer att ha svårt att få arbetskraften att räcka till.

Lägre befolkningstillväxt påverkar kommuner och regioner (MP4)

Filmen är cirka en minut lång.

Informationsansvarig

  • Elisabet Jonsson
    Informatör

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset