Publicerad 21 december 2021

15/2021 – Utfall kostnadsutjämning 2022

I detta EkonomiNytt presenterar vi ny kostnadsutjämning 2022, ny statsbidragsram, skattesats 2022 samt nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Skillnader mot föregående prognos (EkonomiNytt 13/2021) beror på definitiv kostnadsutjämning 2022, samt ett nytt anslag för kommunalekonomisk utjämning.

15/2021 – Utfall kostnadsutjämning 2022 (PDF) Pdf, 236 kB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR