Publicerad 26 augusti 2021

09/2021 – Planeringsförutsättningar för åren 2021–2024

I detta EkonomiNytt presenterar vi ny skatteunderlagsprognos, preliminärt beskattningsutfall augusti, löne- och prisförändringar för regioner samt nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset