Publicerad 18 juni 2021

08/2021 – Beslut och justeringar i RIPS för år 2021

I detta EkonomiNytt beskrivs bakgrunden till 2021 års beslut om vilka antaganden som ska tillämpas för beräkning av pensionsskulden. Tidigare riktlinjer har justerats. SKR:s VD har fattat beslut om nya riktlinjer. Senaste utgåvan av riktlinjerna heter ”RIPS 21 – Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (vs 2021)” och finns att ladda ned i SKR:s Webbutik.

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR