Publicerad 31 mars 2021

04/2021 – Löne- och prisförändringar för regioner 2019–2020

År 2020 är speciellt på många sätt med pandemi, sena centrala löneavtal och lokala översyner som i vissa fall inte hunnit genomföras under året. Med ett delvis bristfälligt underlag gör vi bedömningen att utvecklingen 2020 ligger i linje med utvecklingen 2019.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset