Publicerad 18 februari 2021

03/2021 – Planeringsförutsättningar för åren 2020–2024

I detta EkonomiNytt presenterar vi ny skatteunderlagsprognos, löne- och prisförändringar för regioner, ”Sjukskrivningsmiljarden” 2020 samt nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR