Publicerad 18 februari 2021

03/2021 – Planeringsförutsättningar för åren 2020–2024

I detta EkonomiNytt presenterar vi ny skatteunderlagsprognos, löne- och prisförändringar för regioner, ”Sjukskrivningsmiljarden” 2020 samt nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset