Publicerad 21 december 2020

13/2020 – Utfall kostnadsutjämning 2021

I detta EkonomiNytt presenterar vi ny kostnadsutjämning 2021, justering av anslaget för kommunalekonomisk utjämning samt nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag. Skillnader mot föregående prognos beror på definitiv kostnadsutjämning 2021, samt en mindre justering av anslaget för kommunalekonomisk utjämning.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset