Publicerad 15 december 2020

11/2020 – Planeringsförutsättningar för åren 2020–2023

I detta EkonomiNytt presenterar vi ny skatteunderlagsprognos, slutligt beskattningsutfall för inkomståret 2019, befolkningsuppgifter och prognos, löne- och prisförändringar, information om utbetalning av kompensation för periodiseringsfonder, datum för utbetalning av preliminära skatter och bidrag 2021 samt nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset