Publicerad 14 december 2020

10/2020 – Vårdprisindex (VPI)

Enligt tidigare beslut i SKR:s styrelse ska förbundets kansli fortlöpande ta fram och publicera ett vårdprisindex (VPI). Publiceringen ska normalt ske i december månad. I tabellen nedan redovisas VPI till och med 2020.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset