Publicerad 1 oktober 2020

09/2020 – Planeringsförutsättningar för åren 2020–2023

I detta EkonomiNytt presenterar vi regeringens fastställda uppräknings-faktorer, ny skatteunderlagsprognos, preliminärt beskattningsutfall, ny statsbidragsram, preliminär beräkning av det kommunalekonomiska utjämningssystemet 2021, löne- och prisförändring för regioner samt nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset