Publicerad 22 september 2020

08/2020 – Budgetpropositionen 2021 och höständringsbudgeten för 2020

Den 21 september presenterade regeringen 2021 års budgetproposition (2020/21:1) och Höständringsbudgeten för 2020 (2020/21:2). SKR sammanfattar de förslag inom olika områden som berör regionerna åren 2021–2022.

Några satsningar för regionerna:

  • Ytterligare 3 miljarder kronor satsas på generella medel till regioner för 2021.
  • Anslaget för att ersätta merkostnader på grund av covid-19 inom hälso- och sjukvård samt omsorg ökar från 5 miljarder kronor till 10 miljarder i höständringsbudgeten. Ingen ersättning aviseras för 2022.
  • 2 miljarder kronor för testning och smittspårning 2021. En sänkning med 4,8 miljarder jämfört med 2020.
  • Stärkt förlossningsvård med 0,5 miljarder kronor 2021–2022.

08/2020 – Budgetpropositionen 2021 och höständringsbudgeten för 2020 (PDF) Pdf, 138 kB.

Tabellbilaga 1: Extra tillskott 2020 till regionerna som aviserats/beslutats under 2020 (Excel) Excel, 14 kB.

Tabellbilaga 2: Arbetsgivaravgifter för REGIONER år 2020 och preliminärt för år 2021 (Excel) Excel, 17 kB.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset