Publicerad 22 september 2020

08/2020 – Budgetpropositionen 2021 och höständringsbudgeten för 2020

Den 21 september presenterade regeringen 2021 års budgetproposition (2020/21:1) och Höständringsbudgeten för 2020 (2020/21:2). SKR sammanfattar de förslag inom olika områden som berör regionerna åren 2021–2022.

Några satsningar för regionerna:

  • Ytterligare 3 miljarder kronor satsas på generella medel till regioner för 2021.
  • Anslaget för att ersätta merkostnader på grund av covid-19 inom hälso- och sjukvård samt omsorg ökar från 5 miljarder kronor till 10 miljarder i höständringsbudgeten. Ingen ersättning aviseras för 2022.
  • 2 miljarder kronor för testning och smittspårning 2021. En sänkning med 4,8 miljarder jämfört med 2020.
  • Stärkt förlossningsvård med 0,5 miljarder kronor 2021–2022.

08/2020 – Budgetpropositionen 2021 och höständringsbudgeten för 2020 (PDF) Pdf, 138 kB.

Tabellbilaga 1: Extra tillskott 2020 till regionerna som aviserats/beslutats under 2020 (Excel) Excel, 14 kB.

Tabellbilaga 2: Arbetsgivaravgifter för REGIONER år 2020 och preliminärt för år 2021 (Excel) Excel, 17 kB.

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR