Publicerad 24 augusti 2020

07/2020 – Planeringsförutsättningar 2020–2023

I detta EkonomiNytt presenterar vi ny skatteunderlagsprognos, preliminärt beskattningsutfall augusti, prognos statsbidragsram, löne- och prisförändring för regioner samt nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR