Publicerad 24 augusti 2020

07/2020 – Planeringsförutsättningar 2020–2023

I detta EkonomiNytt presenterar vi ny skatteunderlagsprognos, preliminärt beskattningsutfall augusti, prognos statsbidragsram, löne- och prisförändring för regioner samt nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset