Publicerad 29 april 2020

05/2020 – Planeringsförutsättningar 2020–2023

EkonomiNytt 05/2020 innehåller ny skatteunderlagsprognos, ny befolkningsprognos, ny statsbidragsram, preliminär kostnadsutjämning 2021 samt löne- och prisförändring för regioner.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset