Publicerad 12 mars 2020

03/2020 – Löne- och prisförändringar för regioner 2018–2019

Uppgifterna om löne- och prisutvecklingen i regioner mellan 2018 och 2019 är avsedda att användas som underlag vid beräkningen av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser.

Uppgifterna avser den genomsnittliga förändringen av priser och löner för regioner sammantaget. Löne- och prisförändringen i det enskilda regioner kan avvika från den genomsnittliga utvecklingen.

03/2020 – Löne- och prisförändringar för regioner 2018–2019 (PDF) Pdf, 171 kB.

Tabellbilaga LPI och LPIK 1980–2019 (Excel) Excel, 36 kB.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset