Publicerad 12 mars 2020

03/2020 – Löne- och prisförändringar för regioner 2018–2019

Uppgifterna om löne- och prisutvecklingen i regioner mellan 2018 och 2019 är avsedda att användas som underlag vid beräkningen av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser.

Uppgifterna avser den genomsnittliga förändringen av priser och löner för regioner sammantaget. Löne- och prisförändringen i det enskilda regioner kan avvika från den genomsnittliga utvecklingen.

03/2020 – Löne- och prisförändringar för regioner 2018–2019 (PDF) Pdf, 171 kB.

Tabellbilaga LPI och LPIK 1980–2019 (Excel) Excel, 36 kB.

Informationsansvarig

  • Jonas Eriksson
    Ekonom

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset