Publicerad 13 december 2019

13/2019 – Statsbidraget för läkemedelsförmånerna 2020

Den 13 december 2019 godkände SKR:s styrelse en överenskommelse om statens bidrag till regionerna för läkemedelsförmånerna m.m. Överenskommelsen gäller för år 2020.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset