Publicerad 13 december 2019

13/2019 – Statsbidraget för läkemedelsförmånerna 2020

Den 13 december 2019 godkände SKR:s styrelse en överenskommelse om statens bidrag till regionerna för läkemedelsförmånerna m.m. Överenskommelsen gäller för år 2020.

Informationsansvarig

  • Jonas Eriksson
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR