Publicerad 1 oktober 2019

11/2019 – Planeringsförutsättningar 2019–2022

EkonomiNytt 11/2019 innehåller regeringens fastställda uppräkningsfaktorer, ny skatteunderlagsprognos, preliminärt beskattningsutfall september, preliminär beräkning av det kommunalekonomiska utjämningssystemet 2020, ny statsbidragsram, löne- och prisförändring för regioner och nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset