Publicerad 19 september 2019

10/2019 – Budgetpropositionen 2020

Den 18 september presenterade regeringen 2020 års budgetproposition (2019/20:1) och Höständringsbudgeten för 2019 (2019/20:2). Vi sammanfattar de förslag inom olika områden som berör regionerna åren 2020–2022.

Informationsansvarig

  • Jonathan Fransson
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR