Publicerad 2 maj 2019

07/2019 – Planeringsförutsättningar 2019–2022

EkonomiNytt 07/2019 innehåller ny skatteunderlagsprognos, ny befolkningsprognos, preliminär kostnadsutjämning 2020 (endast beräkning här, info i EkonomiNytt 06/2019), preliminära arbetsgivaravgifter 2020, löne- och prisförändring för regioner och nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset