Publicerad 26 april 2019

06/2019 – Preliminär kostnadsutjämning för 2020

SKL har gjort en preliminär beräkning av 2020 års kostnadsutjämning med hjälp av uppdaterat underlag från SCB. Merparten av det underliggande datamaterialet är uppdaterat. De preliminära utfallen syns i bilagorna 1–3 till detta EkonomiNytt.

Informationsansvarig

  • Måns Norberg
    Ekonom

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset