Publicerad 11 april 2019

05/2019 – Vårpropositionen 2019

Den 10 april presenterade regeringen vårändringsbudgeten för 2019 (2018/19:99) och 2019 års ekonomiska vårproposition (2018/19:100). Vi sammanfattar de förslag inom olika områden som berör regionerna åren 2019–2021.

Informationsansvarig

  • Jonathan Fransson
    Ekonom

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset