Publicerad 11 april 2019

05/2019 – Vårpropositionen 2019

Den 10 april presenterade regeringen vårändringsbudgeten för 2019 (2018/19:99) och 2019 års ekonomiska vårproposition (2018/19:100). Vi sammanfattar de förslag inom olika områden som berör regionerna åren 2019–2021.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset