Publicerad 13 mars 2019

04/2019 – Löne- och prisförändringar 2017–2018

Följande uppgifter om löne- och prisutvecklingen i landstingssektorn mellan 2017 och 2018 är avsedda att användas som underlag vid beräkningen av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. Uppgifterna avser den genomsnittliga förändringen av priser och löner för landstingen sammantaget. Löne- och prisförändringen i det enskilda landstinget kan avvika från den genomsnittliga utvecklingen.

Informationsansvarig

  • Jonas Eriksson
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR