Publicerad 1 februari 2019

02/2019 – Internränta för år 2020

Internräntan föreslås för år 2020 att vara 1,5 procent. Den är oförändrad jämfört med internräntan år 2019. Den föreslagna internräntan bygger på kommunsektorns egna upplåningskostnader.

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR