Publicerad 28 januari 2019

01/2019 – Statsbidraget för läkemedelsförmånerna 2019

Den 25 januari 2019 godkände SKL:s styrelse en överenskommelse om statens bidrag till landstingen för läkemedelsförmånerna m.m. Överenskommelsen gäller för år 2019.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset