Publicerad 12 december 2018

11/2018 – Vårdprisindex (VPI)

Enligt tidigare beslut i SKL:s styrelse ska förbundets kansli fortlöpande ta fram och publicera ett vårdprisindex (VPI). Publiceringen ska normalt ske i december månad.

Informationsansvarig

  • Jonathan Fransson
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR