Publicerad 12 december 2018

11/2018 – Vårdprisindex (VPI)

Enligt tidigare beslut i SKL:s styrelse ska förbundets kansli fortlöpande ta fram och publicera ett vårdprisindex (VPI). Publiceringen ska normalt ske i december månad.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset