Publicerad 28 september 2018

07/2018 – Preliminär utjämning för år 2019

EkonomiNytt 07/2018 innehåller preliminär beräkning av det kommunalekonomiska utjämningssystemet 2019, preliminärt beskattningsutfall september och nya instruktioner till modellen Skatter & Bidrag.

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR