Publicerad 27 april 2018

05/2018 – Planeringsförutsättningar 2018–2021

EkonomiNytt 05/2018 innehåller ny skatteunderlagsprognos, preliminär kostnadsutjämning 2019, löne- och prisförändring för landsting, preliminära arbetsgivaravgifter 2019, nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR