Publicerad 27 april 2018

05/2018 – Planeringsförutsättningar 2018–2021

EkonomiNytt 05/2018 innehåller ny skatteunderlagsprognos, preliminär kostnadsutjämning 2019, löne- och prisförändring för landsting, preliminära arbetsgivaravgifter 2019, nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset