Publicerad 17 april 2018

04/2018 – Vårpropositionen 2018

Den 18 april presenterade regeringen vårändringsbudgeten för 2018 (2016/ 17:99) och 2018 års ekonomiska vårproposition (2016/17:100). Vi sammanfattar de förslag inom olika områden som berör landstingen åren 2018–2020.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset