Publicerad 14 mars 2018

03/2018 – Löne- och prisförändringar 2016–2017

Följande uppgifter om löne- och prisutvecklingen i landstingssektorn mellan 2016 och 2017 är avsedda att användas som underlag vid beräkningen av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. Uppgifterna avser den genomsnittliga förändringen av priser och löner för landstingen sammantaget. Löne- och prisförändringen i det enskilda landstinget kan avvika från den genomsnittliga utvecklingen.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset