Publicerad 15 februari 2018

02/2018 – Planeringsförutsättningar 2018–2021

EkonomiNytt 1/2018 innehåller ny skatteunderlagsprognos, löne- och prisförändring för landsting, utfall för delar av överenskommelse om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess för 2017, internränta för år 2019, kompensation för sänkta pensioner 2018, nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset