Publicerad 26 januari 2018

01/2018 – Statsbidraget för läkemedelsförmånerna 2018

Den 26 januari 2018 godkände Sveriges Kommuner och Landstings styrelse en överenskommelse om statens bidrag till landstingen för läkemedelsförmånerna med mera. Överenskommelsen gäller för år 2018.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset