Publicerad 26 januari 2018

01/2018 – Statsbidraget för läkemedelsförmånerna 2018

Den 26 januari 2018 godkände Sveriges Kommuner och Landstings styrelse en överenskommelse om statens bidrag till landstingen för läkemedelsförmånerna med mera. Överenskommelsen gäller för år 2018.

Informationsansvarig

  • Jonas Eriksson
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR