Publicerad 28 april 2022

EkonomiNytt, regioner

Ekonomisk information till dig som i regionen arbetar med budget, uppföljning och prognoser, redovisning, kostnader för läkemedel med mera.

Nästa planerade EkonomiNytt, med ny skatteunderlagsprognos, publiceras den 25 augusti 2022.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elisabet Jonsson
    Informatör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR