Publicerad 15 december 2020

11/2020 – Planeringsförutsättningar för åren 2020–2023

I detta EkonomiNytt presenterar vi ny skatteunderlagsprognos, slutligt beskattningsutfall för inkomståret 2019, befolkningsuppgifter och prognos, löne- och prisförändringar, information om utbetalning av kompensation för periodiseringsfonder, datum för utbetalning av preliminära skatter och bidrag 2021 samt nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.