Publicerad 20 december 2019

15/2019 – Planeringsförutsättningar för åren 2019–2023

EkonomiNytt 15/2019 innehåller ny skatteunderlagsprognos, slutligt beskattningsutfall för inkomståret 2018, skattesatser 2020, nya länsvisa skattesatser (aktuellt vid skatteväxling), befolkningsuppgifter per den 1 november 2019 och reviderad befolkningsprognos, utfall kostnadsutjämningen 2020, ny statsbidragsram pga. skatteväxling, löne- och prisförändringar för regioner, arbetsgivaravgifter och PO-pålägg för regionerna år 2020, datum för utbetalning av preliminära skatter och bidrag 2020 samt nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.