Publicerad 11 april 2019

05/2019 – Vårpropositionen 2019

Den 10 april presenterade regeringen vårändringsbudgeten för 2019 (2018/19:99) och 2019 års ekonomiska vårproposition (2018/19:100). Vi sammanfattar de förslag inom olika områden som berör regionerna åren 2019–2021.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.