Publicerad 26 mars 2021

Cirkulär om ekonomi 2020

Ekonomisk information till dig som i kommunen arbetar med budget, uppföljning och prognoser, redovisning med mera.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset