Publicerad 30 september 2021

Cirkulär om ekonomi, kommuner

Ekonomisk information till dig som i kommunen arbetar med budget, uppföljning och prognoser, redovisning med mera.

Nästa planerade cirkulär, med om kommunala ansvarsåtaganden för egna hem, publiceras i slutet av november.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elisabet Jonsson
    Informatör

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset