Publicerad 28 november 2022

Cirkulär om ekonomi, kommuner

Ekonomisk information till dig som i kommunen arbetar med budget, uppföljning och prognoser, redovisning med mera.

Nästa planerade cirkulär, om prisindex OPI, publiceras den 9 december.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elisabet Jonsson
    Informatör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR