Publicerad 12 oktober 2022

Kammarkollegiets e-tjänst för riktade statsbidrag

Varje år beslutar regeringen om vilka statsbidrag till kommuner som Kammarkollegiet ska betala ut. Kammarkollegiet har en e-tjänst som gör det lättare både att rekvirera och redovisa dessa statsbidrag.

Enklare att rekvirera och redovisa statsbidrag hos Kammarkollegiet

Kammarkollegiet har utvecklat två e-tjänster i syfte att underlätta för kommuner och regioner att dels rekvirera statsbidragen som regeringskansliet fattat beslut om, dels redovisa statsbidragen (ekonomisk redovisning och slutredovisning). Aktuella statsbidrag visas i en rullgardinslista så att du enkelt kan välja rätt statsbidrag med tillhörande diarienummer. E-tjänsterna är framtagna efter intervjuer och tester med några regioner och kommuner.

Rekvirera statsbidrag som regeringskansliet beslutat, Kammarkollegiet
Redovisa och återbetala statsbidrag som regeringskansliet beslutat, Kammarkollegiet

Informationsansvarig

  • Jonathan Fransson
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.