Publicerad 30 september 2021

Prognosunderlag för kommuner

SKR gör beräkningar av kommunernas skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen.

Prognosunderlagen publiceras i samband med cirkulär om budgetförutsättningar.

Metod för beräkningarna

Beräkningarna utgår från att skatteunderlaget och befolkningen i respektive kommun förändras i samma takt som i riket. Beslutad skattesats för innevarande år används för samtliga år.

SKR:s prognos är på riksnivå

Beräkningar av landstingens skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen redovisas i prognosunderlagen.

Observera att SKR:s prognos är en prognos på riksnivå och den skiljer sig förmodligen från respektive kommuns egna prognos. Kommunerna kan alltså i sina egna prognoser (i modellverktyget Skatter & Bidrag) välja andra antaganden för framförallt kommunens befolkningsförändring och skattesats. De kan också välja andra prognoser för såväl kommunens som rikets skatteunderlagstillväxt.

Prognosunderlag K 2021–2028 till cirkulär 21:35 (Excel 97) Excel, 1004 kB.2021-09-30

Prognosunderlag K 2021–2028 till cirkulär 21:31 (Excel 97) Excel, 1012 kB.2021-08-26

Prognosunderlag K 2021–2028 till cirkulär 21:24 (Excel 97) Excel, 1012 kB.2021-06-16

Prognosunderlag K 2021–2028 till cirkulär 21:23 (Excel 97) Excel, 1012 kB.2021-05-23

Prognosunderlag K 2021–2028 till cirkulär 21:21 (Excel 97) Excel, 1012 kB.2021-04-29

Prognosunderlag K 2021–2028 till cirkulär 21:12 (Excel 97) Excel, 970 kB.2021-02-18

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset