Publicerad 30 september 2021

Modellverktyget Skatter & bidrag för regioner

Med hjälp av SKR:s modellverktyg i Excel kan du med olika antaganden om skattesats och om befolkningens och skatteunderlagets utveckling göra egna beräkningar över regionens intäkter åren 2021–2028.

Vad är modellverktyget?

Modellen ”Skatter & bidrag för landsting” lanserades i juni 2010. Den ekonomiska informationen är i all väsentlighet densamma som i den tidigare bilaga 1–5, som regionerna fick i EkonomiNytt med nya planeringsförutsättningar.

Den modell som skickats ut till regionerna ska användas under hela året. Under årets gång informerar vi om hur modellen ska uppdateras med ändrade förutsättningar. De ändrade förutsättningarna beskrivs i EkonomiNytt om planeringsförutsättningar.

Modellen är tillgänglig för dig som ansvarar för regionens ekonomi- eller budgetfunktion.

Olika underlag

Det finns olika underlag för användandet av modellen ”Skatter & bidrag”:

Uppdateringstabell

Uppdateringstabellen visar i vilka EkonomiNytt vi informerat om uppdaterade värden för modellverktyget. Här finns även de filer som behövs för att uppdatera modellen efter aktuella förutsättningar.

Uppdateringstabell

Manual för modellen

Information om hur modellen fungerar.

Manual ”Skatter & bidrag för regioner 2021” (PDF) Pdf, 456 kB.

Utbildning och seminarium

SKR arrangerar seminarier om modellverktyget och utjämningssystemet. Syftet med seminariet är att öka förståelsen för utjämningssystemet och själv kunna räkna ut systemets effekter. Regionen kan boka eget seminarium.

Kontakta Åsa Högberg för att boka seminarium om modellen ”Skatter & bidrag” för regioner.

asa.hogberg@skr.se

Information om ny modell och uppdateringar

I januari uppdaterar vi hela modellen för det nya året. Därefter informerar vi kontinuerligt om hur ändrade förutsättningar ska matas in i modellverktyget. Alla förändringar som rör modellverktyget beskrivs i EkonomiNytten med planeringsförutsättningar.

EkonomiNytt

Informationsansvarig

  • Åsa Högberg
    Ekonom

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset