Publicerad 10 juni 2022

Beställning Skatter & bidrag

Modellen för den som arbetar med kommunens ekonomi, för att själv göra prognoser över kommunens intäkter de närmaste tre åren.

För år 2022 är priset 2 500 kronor för alla användare.

Förnyad prenumeration för gamla användare

  • De som haft modellverktyget under 2021 och även vill fortsätta ha det under 2022 behöver inte göra någon ny beställning.
  • De kommuner som inte vill ha modellverktyget år 2022 ska kontakta Åsa Högberg på SKR om detta senast den 10 januari 2022.
    asa.hogberg@skr.se
  • I mitten av januari skickar vi ut faktura till de kommuner som inte ”sagt upp” sin prenumeration.

Uppdatering av beställaruppgifter för gamla användare

Om kommunen har bytt kontaktperson/beställare och/eller faktureringsadress sen senaste beställningen behöver vi snarast få de nya uppgifterna. Skicka nya uppgifter via webbformuläret, gärna senast den 10 januari 2022:

Ändring kontaktperson Skatter & bidrag (webbformulär)

Beställning för nya användare

Använd webbformuläret nedan. Det går att skicka först sen man bockat för texten om personlig integritet under formuläret. * = obligatorisk uppgift.

Informationsansvarig

  • Åsa Högberg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR