Publicerad 16 mars 2021

VPI

Vårdprisindex är framtaget tillsammans med Vårdföretagarna och Sobona. Det är ämnat att användas vid upphandling av verksamhet. Det är bättre anpassat för vård och omsorg än det gamla AKI.

Prisindexet VPI

Vårdprisindex (VPI) publiceras i mitten av december och är alltid definitivt

Definitivt VPI för 2020, 2020-12-11 (Excel) Excel, 38 kB.

Användningsområde för VPI

VPI kan användas vid upphandling av verksamhet. Det är bättre anpassat för vård och omsorg än det gamla AKI.

Bakgrund och modell för VPI

I PM från mars 2009 förklaras bakgrunden och modellen för att räkna fram OPI och VPI. Promemorian presenterades ursprungligen i cirkulär 09:26 och EkonomiNytt 10/09.

PM prisindex för vård och omsorg (PDF) Pdf, 117 kB.

Informationsansvarig

  • Jonathan Fransson
    Ekonom

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset